ห้องอาหารเรือนนา บาหลี เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00-24.00 น.


บรรยากาศเย็นสบายด้วยแมกไม้ น้ำพุ น้ำผุด โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี นครราชสีมา 044-307222

9 views0 comments

สตาร์เวลล์ บาหลี รีสอร์ท 999 บายพาส-เลี่ยงเมือง ตำบล หนองกระทุ่ม อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000