top of page

พักแล้วจะไม่อยากกลับบ้าน ทั้งบรรยากาศและความสงบของห้องพักราคา 690 บาท ถนนบายพาส ขอนแก่น


โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี ห้องพักราคาเริ่มต้น 690 บาท สำรองจองห้องพัก 086-4787458

36 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page