top of page
DSCF8469.jpg

ขอขอบคุณ

สตาร์เวลล์ บาหลี รีสอร์ท 

ที่ตั้ง : 999 หมู่ 6 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร 044-307-222-3, 083-0029530 แฟ็กซ์ 044-307-223

................................................................

ช่องทางการชำระเงิน

ชื่อบัญชี บริษัท สตาร์เวลล์ บาหลี จำกัด

ธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 710-224829-7

bottom of page