top of page

กรณีลูกค้าเดินทางมาจากกรุงเทพฯ
   เดินทางมาจากกรุงเทพฯ เส้นทางก่อนเข้าตัวเมืองโคราช ให้ท่านเลี้ยวซ้ายไปเส้นบายพาสมุ่งหน้าไปขอนแก่น - ชัยภูมิ ประมาณ 4 กิโลเมตร จะเห็นสตาร์เวลล์ บาหลี อยู่ทางขวามือ ซึ่งจะต้องไปกลับรถห่างจากรีสอร์ทประมาณ 500 เมตร

กรณีลูกค้าเดินทางมาจาก จ.ขอนแก่น
   เดินทางมาจาก จ.ขอนแก่น เดินทางผ่านถนนบายพาสเลี่ยงเมืองโคราช ไปสระบุรี - กรุงเทพฯ ข้ามสะพานสูงเลี่ยงเมืองโคราชประมาณ 7 กิโลเมตร ท่านจะมองเห็นสตาร์เวลล์บาหลี รีสอร์ท อยู่ซ้ายมือติดถนนหลัก

กรณีลูกค้าเดินทางมาจาก จ.ชัยถูมิ
   เดินทางมาจาก จ.ชัยภูมิ ถึงเส้นบายพาสก่อนเข้าตัวเมืองโคราชในเขตจอหอให้คุณลูกค้าเลี้ยวซ้ายเพื่อขึ้นสะพานข้ามแยก ไปทาง สระบุรี - กรุงเทพฯ ประมาณ 6 กิโลเมตร ท่านจะมองเห็นสตาร์เวลล์ บาหลี รีสอร์ท อยู่ซ้ายมือ

กรณีลูกค้าเดินทางมาจาก จ.บุรีรัมย์
   เดินทางมาจาก จ.บุรีรัมย์ ผ่านเส้นทางโชคชัย หรือ เส้นทางจักราชให้คุณลูกค้าเลี้ยวซ้าย 3 แยก ม.ราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเดินทางไป ชัยถูมิ - ขอนแก่น พอถึงแยกจอหอ ให้เลี้ยวซ้ายไปชัยภูมิประมาณ 2 กิโลเมตร ถึงแยกบายพาส ให้เลี้ยวซ้ายไปสระบุรี - กรุงเทพฯ ประมาณ 6 กิโลเมตร

IMG_20160819_0001.jpg
bottom of page